Uran johtamisen palvelut - osaamisen kehittäminen Porkkanoiden tyyliin

Sitoutunut ja työssään motivoitunut henkilöstö on jokaisen organisaation suurimpia voimavaroja. 💯 Varmista siis, että henkilöstösi on tyytyväinen sekä työnsä sisältöön että määrään. Mikäli työpöydälläsi on osaamisen kehittämisen asiat ja hrd (human resources development), lukaisepa ratkaisuistamme. Porkkanoilla on tarjota konkreettista apua edellä mainittuihin teemoihin. 🤌🏽 Palvelumme voidaan räätälöidä juuri sinun organisaatiosi tarpeita vastaavaksi. Kerron alla lisää uraverkko- ja urasparri -palveluistamme. 🤗👇🏽

Uraverkko -projekteilla selkeyttä henkilöstön osaamisen kehittämiseen, urapolkuihin ja sisäiseen liikkuvuuteen!

Porkkanoiden toteuttamat Uraverkko-projektit ovat monipuolisia ja räätälöitäviä uran johtamisen palveluita: niiden avulla voidaan mallintaa ja tarkastella urakehitykseen 🤸🏽️, henkilöstön sisäiseen liikkuvuuteen 👣 ja henkilökiertoon sekä sisäiseen työkiertoon 💫, urapolkujen mallinnukseen 🏽 ja kehitykseen liittyviä toimenpiteitä yhdessä organisaation ja sen henkilöstön kanssa. 🤝🤝

Mites teillä? 🤷🏻️👇🏽

  1. Olisiko nyt ajankohtaista mallintaa ja tehdä näkyväksi talon sisäiset urapolut ja uraverkot? 🤔 Urapolkuja voidaan hyödyntää jo rekrytointivaiheessa, kun markkinoidaan taloon palkatulle tekijälle motivoivia sisäisiä uramahdollisuuksia, mutta yhtä lailla niistä hyötyy kokeneempi tekijä, joka voisi ottaa lisää kiinnostavia osa-alueita omalle pöydälleen. 👊🏽 Voimme auttaa luomaan organisaatiosi sisäisistä urapoluista kattavan uraverkko-mallin 🗺️, joka auttaa henkilöstöä ja HR:ää navigoimaan henkilöstön osaamisen kehittämisen kanssa toivottuun suuntaan. ️
  2. Onko tavoitteesi kehittää työntekijöidesi taitoja ja osaamista sekä näin varmistaa kilpailukykynne myös tulevaisuudessa? 💪🏽 Uraverkkojen ja olemassa olevien urapolkujen näkyväksi tekeminen mahdollistaa henkilöstön sujuvan ja luontevan sisäisen liikkuvuuden ja oman osaamisen kartuttamisen yrityksen sisällä. Osaajapulan keskellä osaamisen kehittäminen organisaatiossa nousee entistä isompaan arvoon! 🌱 Uraverkko-palvelumme onkin yksi toimiva keino osaamisen kehittämiseen ja sitä myöten myös henkilöstön motivoimiseen, työhyvinvoinnin lisäämiseen ja työhön sitoutumisen edistämiseen! 🏻
  3. Vai onko tarvetta kirkastaa jo rekrytointivaiheessa potentiaalisille hakijakandidaateille henkilöstön sisäiseen liikkuvuuteen ja urakehitykseen tarjolla olevat mahdollisuudet? 🤩 Tämä on helppoa, kun organisaation sisällä kuvataan ja mallinnetaan jo olemassa olevat tehtävänkuvat sekä määritellään kuhunkin tehtävään luontevia urapolkuja- tai uraverkkoja. 🤓 Uraverkkojen avulla on myös mahdollista kirkastaa työnantajamielikuvaa sekä organisaation sisällä että rekrytointiprosessien tukena ulospäin. Selkeän uraverkkomallin kautta osaajapulan haasteisiin vastaaminen ja olemassa olevan osaamisen kehittäminen tulee helpommaksi: kandidaatti pystyy jo rekrytointivaiheessa näkemään, miten omaa osaamista on mahdollista kehittää yrityksessä. 😊

Miksi uraverkko-palvelua tarvitaan? Entä miten voidaan osallistaa tiimit sekä esihenkilöt uraverkkojen ja sisäisen osaamisen kehittämisen toimenpiteisiin?

Uraverkot ovat osa modernia resursointistrategiaa. ️ Ne tekevät näkyväksi nykyisen tehtäväluokittelun ja palkkaperusteet sekä mahdolliset urapolut ja kehittymismahdollisuudet. 👀 👀 Kun uraverkko -projektista tulee koko organisaation yhteinen asia ja sen hyödyt ovat kaikkien tiedossa, on helpompaa toteuttaa fasilitoidut workshopit HR:n ja liiketoimintajohdon kanssa. Prosessin lopputuloksena organisaatio saa käyttöönsä valmiin käsikirjamaisen materiaalipaketin uraverkkojen kuvaamiseksi. 👌🏼📕

Uraverkkojen avulla voidaan auttaa tekemään näkyväksi henkilön tehtäväkuvaa ja sen sisällä tapahtuvaa oman osaamisen kehittämistä ja kehittymistä. Uraverkot auttavat asettamaan henkilökohtaisia oppimistavoitteita ja toimivat parhaimmillaan myös palkkakeskusteluiden tukena. 👥 Ne auttavat hahmottamaan mahdollisia etenemispolkuja organisaatiossa eri tehtäviin, myös sivusuunnassa. ↔️👌🏼 Aina henkilö ei kykene itse tunnistamaan mahdollista seuraavaa ammatillista askeltaan organisaation sisällä vaan on helpompi tarttua ulkopuolelta tulevaan tarjoukseen. Uraverkot tarjoavat tähän ennaltaehkäisevän työkalun.

Urasparrauksella työkaluja henkilöstön uraohjaukseen ja urakeskusteluihin

Porkkanoiden ohjaamat uraohjaukseen keskittyvät urakeskustelut henkilöstön kanssa ovat tehokas ja pidetty tapa edistää henkilöstön osaamisen kehittämistä ja itsensä johtamisen taitoja. 🏻👊🏽 Niiden avulla voidaan kasvattaa henkilöstön tietoa omista motivaatiotekijöistään sekä lisätä työn imua pysyvyystekijöinä yrityksen sisällä. 🪢

Urasparraus -palvelussa Porkkanat auttavat selkeyttämään henkilöstön tehtävänkuvia, jotta työntekijöiden työn mielekkyys lisääntyy ja henkilöstön itsensä johtamisen taidot sekä oman osaamisen kehittämisen tarpeet selkeytyvät. Organisaation tehokkuus ja tuottavuus lisääntyvät samalla kun koneiston jokainen osanen on priimakunnossa ja toimii optimaalisesti yhteen. ️👏🏼

Urasparraus tuo samalla myös kaivattua selkeyttä kehityskeskusteluihin - henkilöstön osaamistarpeet, motivaatiotekijät ja niihin vastaaminen organisaation puolelta selkeytyy uraohjauksen ja urakeskusteluiden myötä. 😎 Kun henkilöstö on saanut sanoittaa omat tarpeensa ja saanut apua niiden kuvaamiseen, tämä on muuttanut kehityskeskustelut hedelmällisimmiksi kaikille osapuolille. 🤌🏽🔥

Vai onko käsillä ikävämpi muutostilanne, kuten muutosneuvottelut?

Onko organisaatiossa käynnissä jokin muutostilanne tai muu hankala tilanne? Tuntuuko, että omat käsiparit eivät riitä kaiken setvimiseen? Tarvitsetteko jeesiä lakisääteisessä outplacementissä?

Me Porkkanat voimme olla avuksi esimerkiksi muutosneuvotteluiden eli YT-neuvotteluiden tueksi irtisanottavalle henkilöstölle tarjottavissa uudelleentyöllistymiskoulutuksissa ja urasparrauksissa. Näissä sparrauksissa olemme henkilöstön tukena pohtimassa ammatillista kasvua ja tavoitteita sekä parhaita käytännön keinoja. Laadimme yhdessä tarkat askelmerkkien maksimoidaksemme uudelleen työllistymisen ja autamme sanoittamaan ammatillisen osaamisen kärjet. Autamme myös kädestä pitäen laittamaan työnhakuasiakirjat ja sähköiset työnhaunkanavat (LinkedIn ym.) kuntoon ja pukkaamme työhaun polulla alkuun. Näiden kautta organisaatiot ovat saaneet lisää työkaluja yksilöiden uraohjaukseen ja apua haasteellisten tilanteiden läpivientiin organisaation sisällä.

Joskus on hyvä saada ulkopuolista tukea sisäisiin prosesseihin. Ulkopuolinen näkökulma voi myös avata henkilön omaa ajattelua osaamisen kehittämisensä suhteen. Porkkanoilla on tarjota vinkkejä ja toimivia toimenpiteitä monenlaisiin uraohjauksellisiin palveluihin. Ole meihin yhteydessä, niin räätälöidään yhdessä toimiva paketti teille. 💯🤗

Kirjoittanut: Kaisa-Maria Kokkonen

Tuloksia tehdään täällä

Ota yhteyttä, odotamme jo lähtötelineissä